Nintendo interweniuje w sprawie moda Palworld Pokemon, usuwając naruszenia praw autorskich

23.01.2024