Battlefield 2042 ze specjalną platformą społecznościową! Zapowiedziano Portal Battlefield!

26.07.2021