CD Projekt planuje zwolnienia, które są skutkiem optymalizacji organizacji w firmie

26.07.2023